IDEA

Na Ukrainie znowu wieje wiatr historii. Ważą się losy nowego porządku na świecie, nie tylko w wymiarze lokalnym ale też globalnym. Jest to dziś główne miejsce konfrontacji pomiędzy dwoma różnymi systemami wartości, pomiędzy Wschodem i Zachodem. Jak ta konfrontacja będzie przebiegała i jak się zakończy, w dużym stopniu zależy od samych Ukraińców. To na nich skupia się uwaga świata. W naturalny sposób głównym motorem zmian są ludzie młodzi. To oni zdecydują o przyszłości swojego kraju. Z tego punktu widzenia, ciekawe jest zajrzeć im do głowy: co myślą, co czują, jak widzą świat wokół siebie, swój kraj, swoich rówieśników, czy są zdolni wziąć na siebie ciężar przemian.

Jako doświadczeni dokumentaliści, robimy to od kilku lat, współpracujemy z młodymi ukraińskimi filmowcami już od 2011 roku. Najpierw w projekcie „Kijów od świtu do zmierzchu” a potem „Młodzi o młodych”. Staramy się ich poznać, zrozumieć, a także jako starsi, bardziej doświadczeni koledzy, przekazać im naszą wiedzę i umiejętności, które sami zdobywaliśmy także w czasie polskiej transformacji.

Realizując przez ostanie pięć lat w kilkunastu miastach Europy i Azji projekt „Świat od świtu do zmierzchu” spotkaliśmy się z wieloma młodymi ludźmi: Japończykami, Chińczykami, Hindusami, Rosjanami, Turkami, Gruzinami, Azerami, Ormianami, Białorusinami. Jednymi z najciekawszych byli młodzi Ukraińcy. Mieliśmy doskonałą okazję głęboko wniknąć w ich rzeczywistość, poznać ich problemy. Jesteśmy pod wrażeniem ich wrażliwości, pasji i talentu.

To właśnie z tych spotkań zrodził się nasz pomysł „Młodzi o młodych”. Zaproponowaliśmy naszym Ukraińskim studentom realizację autorskich, bardzo osobistych filmów, których bohaterami mają być ich rówieśnicy – młodzi ludzie stojący na początku drogi życiowej. Pragnęliśmy aby powstały głębokie, wewnętrzne, psychologiczne portrety bohaterów. Chcieliśmy aby autorzy penetrując wszelkie aspekty ich życia dotarli do głębokiej prawdy o młodym człowieku.Aby takie filmy mogły powstać najpierw trzeba było znaleźć pomysły, przeprowadzić dokumentację filmową, napisać scenariusze i zmontować zwiastuny. Cały ten proces odbywał się pod naszą ścisłą opieką artystyczną. Jego owocem było 15 interesujących scenariuszy opisujących problemy młodego pokolenia w burzliwych czasach związanych z kryzysem ukraińskim.

Finałem projektu była prezentacja tych scenariuszy w Warszawie. W ten sposób chcieliśmy pomóc naszym studentom nie tylko budować właściwy kształt artystyczny ale także znaleźć środki na realizację i dystrybucję ich filmów w polskich i europejskich telewizjach i instytucjach filmowych. Dzięki temu młodzi filmowcy mają szansę realizować swoje aspiracje integracji z Europą.

Efekty przeszły nasze oczekiwania, pięć filmów jest obecnie w różnych fazach realizacji. Niektóre już zdobywają nagrody na najważniejszych festiwalach filmowych. Jest to także sukces w wymiarze finansowym: projekt, który kosztował 250.000 zł zaowocował realizacją filmów o łącznym budżecie ponad 2.000.000 zł.

Ośmieleni jego sukcesem, pragniemy kontynuować go w jeszcze szerszej skali w ramach projektu „Młodzi o Ukrainie”.

OGÓLNA KONCEPCJA

MŁODZI O UKRAINIE to kolejny projekt edukacyjno-filmowy realizowany przez Fundację Dokument i Świat i skierowany do młodych filmowców z Ukrainy, dający im szansę na realizację swoich autorskich filmów dokumentalnych.

Tak jak wcześniej zwracamy się do pokolenia młodych ludzi, którzy właśnie wkraczają w swoją dorosłość, zadają sobie naturalne pytania dorastania: co jest ważne, gdzie znaleźć swoje miejsce w świecie, jakie mam perspektywy, jakie są moje marzenia. Te pytania dla młodych Ukraińców nabierają dzisiaj nowego znaczenia. Jak określić się wobec dramatycznej sytuacji w swojej ojczyźnie. Wybory, których dokonują mają wyjątkową ostrość, stawka często jest bardzo wysoka.

Chcielibyśmy aby te problemy starali się opisać w swoich filmach. Aby ich bohaterowie zostali przedstawieni w całej złożoności sytuacji współczesnej Ukrainy. Pragniemy aby powstały głębokie, wewnętrzne, psychologiczne portrety bohaterów. Chcielibyśmy aby autorzy penetrując wszelkie aspekty ich życia dotarli do głębokiej prawdy o człowieku. Wierzymy, że każdy z tych filmów będzie ciekawy, wyjątkowy i  oryginalny.

Tak jak w projekcie „Młodzi o młodych” finałem będzie prezentacja scenariuszy i zwiastunów, ale tak samo jak wcześniej nie porzucimy naszych studentów na tym etapie. Dołożymy wszelkich starań aby jak najwięcej z pomysłów zostało zrealizowanych, w postaci filmów prezentujących obraz współczesnej Ukrainy. W ten sposób nasi studenci zrealizują też swoje zawodowe aspiracje funkcjonowania w europejskie przestrzeni medialnej.

ETAPY PROJEKTU

Etap 1

PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU (Kijów)

W ramach seminarium, młodzi lokalni filmowcy, przyszli uczestnicy warsztatów, spotkają się z opiekunami artystycznymi - wybitnymi polskimi dokumentalistami: reżyserami, operatorami, montażystami, teoretykami filmu: Jackiem Bławutem, Mirosławem Dembińskim, Maciejem Drygasem, Milenią Fiedler, Rafałem Listopadem, Marcelem Łozińskim, Wojciechem Staroniem, Pawłem Łozińskim, Andrzejem Musiałem, Jackiem Petryckim, Mateuszem Wernerem, Vitą Żelakeviciute, Będzie to dla nich okazja do zapoznania się z koncepcją projektu. Zaproszenie będzie skierowane zarówno do uczestników wcześniejszych projektów „Kijów od świtu do zmierzchu 2011” i „Młodzi o młodych 2014”, jak i innych młodych filmowców, wszystkich osób zainteresowanych filmem dokumentalnym.

Etap 2

SELEKCJA POMYSŁÓW

Każdy z potencjalnych uczestników będzie miał kilka tygodni na dokumentację i przygotowanie swojego pomysłu na film o współczesnej Ukrainie. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną. W efekcie zostanie wybrana grupa około 20 studentów, która weźmie udział w zasadniczej części projektu.

Etap 3

WARSZTAT SCENARIUSZOWY (Kijów)

W ramach spotkania z tutorami pomysły studentów będą analizowane, korygowane i uzupełniane. Stworzone zostaną ekipy reżyser – operator - kierownik produkcji, które przez dalej będą wykonywały filmową dokumentację tematów. Zostaną określone zadania, które młodzi autorzy będą prowadzili samodzielnie.

Etap 4

DOKUMENTACJA FILMOWA

Wykorzystując sprzęt filmowy udostępniony przez Fundację ekipy będą prowadziły dalsze prace nad pomysłami a także gromadziły materiał filmowy do montażu zwiastunów.

Etap 5

WARSZTAT MONTAŻOWY (Kijów)

W ramach spotkania oprócz prac scenariuszowych prowadzone będą też analizy zebranego materiału i wypracowywane wstępne koncepcje zwiastunów filmowych.

Etap 6

MONTAŻ ZWIASTUNÓW

Wykorzystując sprzęt montażowy udostępniony przez Fundację ekipy będą prowadziły dalsze prace nad montażem zwiastunów.

Etap 7

WARSZTAT FINALNY i PREZENTACJA POMYSŁÓW (Warszawa)

Podczas warsztatu, powstaną ostateczne wersje scenariuszy i zwiastunów. Studenci będą się przygotowywać do publicznej prezentacji swoich pomysłów. Podczas pitchingu młodzi twórcy filmowi zaprezentują swoje pomysły redaktorom polskich telewizji i innym przedstawicielom instytucji filmowych. Osobiste wystąpienia połączone będą z pokazami zwiastunów. Prezentacja będzie otwarta dla dziennikarzy i publiczności. Spodziewamy się że efektem pitchingu będą konkretne deklaracje koprodukcyjne. W ten sposób powstanie możliwość realizacji głównego celu projektu: produkcji filmów.